Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

VI KVALITETSSÄKRAR KOMPETENS

YRKESKRAV

Här kan du läsa om våra sex yrkeskrav som lägger grunden för kompetensbedömning, validering och lärande inom Kravmärkt Yrkesroll.

ÄLDREOMSORGEN - (TRYCK HÄR)

 • Historia, traditioner och vanor
 • Personlig hygien
 • Måltiden och måltidens sammansättning
 • Kommunicera via kropp och beröring
 • Demens
 • Psykisk ohälsa
 • Bemötande vid psykisk ohälsa och demens
 • Kommunikation och samverkan
 • Motorik och fysik
 • Arbeta ergonomiskt
 • Arrangera och stimulera till aktiviteter
 • Fördjupad dialog med närstående
 • Vård i livets slutskede
 • Vardagsstöd i hemmiljö
 • Vardagsstöd i offentlig och privat service
 • Geriatriska sjukdomar
 • Hygienkunskap
 • Sår och hudvård
 • Fall och fallprevention
 • Stomi, kateter och inkontinensprodukter
 • Läkemedel
 • Planera och prioritera i verksamheten
 • Dokumentation
 • Informationsöverföring
 • Styrning, mål och organisation
 • Kommunikation i yrkesrollen
 • Introduktion och handledning
 • Yrkesutveckling

OMRÅDET FUNKTIONSNEDSÄTTNING - (TRYCK HÄR)

 • Historia, traditioner och vanor
 • Olika funktionsnedsättningar
 • Bemötande och förhållningssätt
 • Kommunikation
 • Missbruk
 • Psykisk ohälsa
 • Bemötande vid psykisk ohälsa
 • Kommunikation och samverkan
 • Motorik och fysiologi
 • Hjälpmedel
 • Arbeta ergonomiskt
 • Fritid, kultur och meningsfulla aktiviteter
 • Social gemenskap
 • Dialog med närstående
 • Vardagskontakter
 • Vardagsstöd
 • Förebyggande och främjande arbete
 • Personlig omvårdnad
 • Inkontinens
 • Måltider och näringslära
 • Hälso- och sjukvård
 • Hygienkunskap
 • Planera och prioritera i verksamheten
 • Dokumentation
 • Informationsöverföring
 • Styrning, mål och organisation
 • Kommunikation i yrkesrollen
 • Introduktion och handledning
 • Yrkes- och kvalitetsutveckling

OM YRKESKRAVEN

Yrkeskraven härstammar direkt från omsorgens verklighet och beskriver kompetensområden för medarbetare inom vård och omsorg. De bryts ner i lärandemoduler med kriterier och läranderesultat.

Läs mer

Lärandemodulerna beskrivs under respektive yrkeskrav. Varje modul innehåller kriterier som beskriver vilka konkreta kunskaper en medarbetare ska ha för att uppfylla yrkeskravet. Totalt rör det sig om cirka 200 kriterier.

Kriterierna är i sin tur kopplade till läranderesultat. Syftet med läranderesultat är att det ska gå att mäta om en kompetensutvecklingsinsats har lett till ett faktiskt lärande som kommer att ge resultat i det direkta omsorgsarbetet.

VARFÖR ANVÄNDER VI YRKESKRAV?


– Kvalitetssäkra kompetensbedömningar –

– Förtydliga den professionella rollen –

– Stärka och utveckla medarbetare i sitt yrke –

ERFARENHET OCH VETENSKAP


Yrkeskraven, som idag är stommen i Kravmärkt Yrkesroll, har tagits fram i en mycket grundlig process där erfarenhet och vetenskap har fått gå hand i hand.

Läs mer

Arbetet med att ta fram yrkeskraven gjordes inom ramen för projektet Modellarbetsplatser (2003-2005).

Insamlande av berättelser

130 undersköterskor och vårdbiträden utbildades under tre dagar och försågs med berättarmanualer. Där beskrev de sitt arbete, både rutinaktiviteter och avvikande händelser. Resultatet blev en djup och innehållsrik beskrivning av kärnan i omsorgsarbetet.

Vetenskaplig analys

Projektledningen analyserade materialet med hjälp av väl etablerade forskningsmetoder från den perioden:

 • Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967)
 • Bloom’s Taxonomy (Bloom et al, 1964)

Materialet delades på så sätt in i huvudområden och delområden som beskrev vad en medarbetare måste kunna i en given situation. Områdena diskuterades och förankrades kontinuerligt med ett nätverk bestående av enhetschefer och medarbetare. Resultatet blev de sex yrkeskrav som idag är stommen i Kravmärkt Yrkesroll.