Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Enligt Almedalsveckans hemsida kommer vård och omsorg vara årets hetaste ämne, eftersom över 200 av de inbokade evenemangen berör detta ämne. Kom till Almedalen och lyssna på hur Kravmärkt Yrkesroll bidrar till att utveckla medarbetare och arbetsplatser för att göra skillnad för kunderna i Enköpings kommun!

Måndagen den 30 juni kl 10.00-11.00 håller vård- och omsorgsförvaltningen föreläsningen ”Vi lär varandra – vi lär av varandra” på Strandgatan 25 i Visby. Föreläsare är Susanna Stålhand, resultatenhetschef och Iréne Hansson, utvecklingsledare och May Karlsson, samordnare.

I ett projekt 2012-2013, finansierat av Europeiska Socialfonden, har Enköpingsmodellen utvecklats. Ett av de viktigaste områdena i modellen är en tydlig och kreativ struktur för en lärande arbetsplats. Bland annat har samtliga medarbetare inom LSS-/socialpsykiatrin, cirka 300 personer, validerats enligt Kravmärkt Yrkesrolls yrkeskrav. I modellen ingår också schemalagda tillfällen för reflektionstid på arbetsplatsen, vilka blir ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Både valideringarna och arbetsplatslärandet fortsätter efter projekttidens slut och omfattar även medarbetare inom äldreomsorgen.

Vård- och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun håller ytterligare tre föreläsningar, samma dag och plats, läs om dem här. Huvudarrangörer för Almedalsveckan är riksdagspartierna och värd är Region Gotland.