Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

I år fyller Kravmärkt Yrkesroll 10 år och vad är inte bättre än att inleda året med inspiration och samtal kring hur vi ska fortsätta utveckla kompetens och lärande inom äldreomsorg och området funktionsnedsättning. Fredagen den 16 Januari kommer Magdalena Elmersjö, forskare på socialhögskolan, och Sofia Wikström universitetslektor på Karolinska Institutet, dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Program för dagen:

Marie Ardström Chef Kravmärkt yrkesroll berättar om syfte och mål med arbetet.

Magdalena Elmersjö, forskare socialhögskolan, berättar om resultat och reflektioner av arbetet med avhandlingen ”Kompetensfrågan inom äldreomsorgen. Vad innebär det för framtidens äldreomsorg?” Läs mer om avhandlingen här.

Sofia Vikström, Universitetslektor Karolinska Institutet, samt ledamot i kravmärkt yrkesrolls Kvalitétsråd, kommer att tala om Kravmärkts Yrkesroll pedagogiska upplägg i jämförelse med nutida rekommendationer kring kunskapssyn och lärande.