Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

 

Det är framtaget och testat i praktiken, vilket gör att yrkesverksamma känner igen sig.

Verklighetsnära modell med hög igenkänning

Forskning och vetenskap genomsyrar materialet i Kravmärkt Yrkesroll, men rötterna finns i omsorgens verklighet. Därför har modellen en hög igenkänningsfaktor som gör den lätt att ta till sig.

Kravmärkt Yrkesroll är en omfattande modell för kvalitetssäkring av kompetens inom vård och omsorg. Ändå är den lättillgänglig, både för chefer och medarbetare. Det anser Marie Eriksson som har varit involverad i arbetet sedan 2005.

En modell framtagen på arbetsplatserna

— Det finns en väldigt tydlig struktur med utbildning, instruktioner och stödmaterial i varje steg. Men framförallt handlar det om att modellen är framtagen ute på arbetsplatserna, med människor som är väldigt nära det vardagliga omsorgsarbetet, säger Marie.
    Vetenskapsteorier och aktuell forskning ligger också till grund för yrkeskraven och materialet i modellen, men verklighetsförankringen är det som gör Kravmärkt Yrkesroll speciellt.
    — Det är framtaget och testat i praktiken, vilket gör att yrkesverksamma känner igen sig. Det som beskrivs i materialet är det som händer i vardagen, säger Marie.

Flexibilitet och kvalitetssäkring i ett

Kravmärkt Yrkesroll går också väl ihop med den egna verksamheten eftersom det finns en flexibilitet i modellen. Kompetenskartläggningen följer tydliga ramar för att bibehålla sin tillförlitlighet, men hur man sedan väljer att arbeta med resultatet är upp till var och en. Arbetet drivs med interna resurser; man utnyttjar den kunskap som finns i organisationen och får dessutom tillfälle att höja enskilda medarbetare och synliggöra deras kompetens.
    Samtidigt är Kravmärkt Yrkesroll en kvalitetssäkrad modell som följer en viss standard. Hur man arbetar med lärande är flexibelt, men vad som ska uppnås är fastslaget form av kriterier och läranderesultat.

Unik kombination

— Att lyckas med den kombinationen – en genomarbetad, heltäckande och kvalitetssäkrad modell som samtidigt är så verklighetsnära – det är det som gör Kravmärkt Yrkesroll unikt, avslutar Marie Eriksson.