Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Föreningen Kravmärkt Yrkesroll Sverige är en medlemsägd ideell organisation som samordnas genom en styrelse och hålls samman genom Kravmärkt Yrkesroll – centrum för kompetens- och yrkesutveckling inom vård och omsorg.

Medlemmar
 • Enköpings kommun
 • Haninge kommun
 • Nynäshamn kommun
 • Södertälje kommun
 • Kravmärkt Yrkesroll samverkar genom avtal med Stockholms äldreboende AB

Kravmärkt Yrkesroll – centrum för kompetens och yrkesutveckling inom vård och omsorg

Centret utvecklar genom erfarenhet och samverkan kunskaper om hur lärande ska byggas upp på arbetsplatserna.

Centret certifierar och förmedlar certifierade Yrkesbedömare som utför valideringar mot yrkeskraven samt certifierade Kompetenshandledare som bedömer i arbetsplatslärandet.

Centret är en drivkraft och samarbetspartners i kommunernas och företagens arbete med att stärka och utveckla omsorgsyrket (arbetet för de äldre och funktionsnedsatta) och fungerar som samlingsplats för dialog och erfarenhetsutbyte och förändring.

Styrelse

 • Ewa Kardell, ordförande. Förvaltningschef äldreomsorg, Haninge kommun
 • Marie Ardström, VD. Chef Kravmärkt Yrkesroll
 • Charlotte Dahlbom, ledamot. Socialchef, Nynäshamns kommun
 • Tore J Larsson, ledamot. Professor, KTH – centrum för hälsa och byggande
 • Marie Palmgren, ledamot. Förvaltningschef, vård och omsorg, Enköpings kommun

Kvalitetsråd

Rådet ska bidra med erfarenhetsutbyte och rådgivning samt att fungera som extern granskare i den kontinuerliga uppföljningen av modellen Kravmärkt Yrkesrolls® olika processer.

Medlemmar
 • Sofia Wikström, Universitetslektor arbetsterapi, Karolinska institutet
 • Karin Harms Ringdahl, Professor emerita sjukgymnastik, Karolinska institutet 
 • Maria Ardström, Chef Kravmärkt Yrkesroll
 • Ylva Rasmuson, Valideringsansvarig Kravmärkt Yrkesroll

Rådet för verksamhetsutveckling

Representeras av chefer från de olika medlemmarna i syfte att hålla nära kontakt med verksamheternas behov av utveckling. Ge input och samla perspektiv runt nya trender och riktlinjer som påverkar Kravmärkt Yrkesroll.