Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

I våras presenterade SKL rapporten ”Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen”. Vi på Kravmärkt Yrkesroll har under mer än tio år samordnat utvecklingen av en modell för att göra just detta.

Vi validerar medarbetares kunskaper mot yrkeskrav inom äldreomsorg och omsorgen om funktionsnedsatta. På så sätt blir behovet av kompetensutveckling tydliggjort, men även medarbetares befintliga kunskaper blir synliggjorda och bekräftade.

För varför ska en medarbetare som tillgodogjort sig kunskaper under många år inom yrket, men saknar formell kompetens, behöva gå en gymnasieutbildning från grunden för att få rätt kompetens? Vår validering riktar sig till alla medarbetare och mäter kunskaper oavsett om den förvärvats i skolan eller på jobbet, eller både och.

På så sätt blir det tydligt vilka reella kunskaper en person har och vilka kunskaper hon eller han eventuellt behöver komplettera för att uppfylla yrkeskraven och få ett kompetensbevis. Vår validering leder till ett smart sätt att satsa resurser på kompetensutveckling där det bäst behövs.

Vi jobbar utifrån de riktlinjer för validering som är definierade av både EU och Sverige. På lång sikt hoppas vi att vår validering ska vinna nationellt erkännande, att det ska vara möjligt att söka jobb i hela landet med de kompetensbevis vi utfärdar. Ett nationellt erkännande av våra kompetensbevis skulle innebära ett stort frigörande av kvalitetssäkrad arbetskraft inom vård och omsorg.

Yrkeskraven vi validerar mot har jobbats fram utifrån de beskrivningar av arbetet som medarbetare och chefer själva har gjort inom äldreomsorgen och området funktionsnedsättning. Våra yrkeskrav utgör de grundläggande krav på kunskap och kompetens som medarbetare behöver ha, och som gör det möjligt att fortsätta utvecklas inom yrket.

Vi tar fasta på att kunskap inte är något statiskt, utan något som ständigt behöver uppdateras och utvecklas. En arbetsplats där kommunikation och lärande inte fungerar kommer inte kunna erbjuda en god kvalitet på omsorgen. Genom att säkerställa baskunskaper och erbjuda strukturer för lärande på arbetsplatsen tror vi att verksamheten får ut mest kvalité på de resurser som satsas.

En arbetsplats som har förmåga att göra medarbetare delaktiga tar inte bara till vara deras kunskap och kompetens, den utvecklar också engagemanget. Vi utbildar chefer och medarbetare i våra metoder för att själva leda processerna för validering och arbetsplatslärande med hjälp av våra verktyg. I många fall leder detta till karriärmöjligheter för medarbetare inom verksamheten som gör att medarbetare stannar kvar.

Vi har också goda erfarenheter av traineearbetsplatser och samarbete mellan arbetsplats, skola och arbetsmarknad för att bredda rekrytering och möta kompensförsörjningsutmaningarna. Och vi fortsätter nu att utveckla våra verktyg professionell handledning och rekrytering. Genom ett professionellt rekryteringsförfarande och en professionell handledning säkerställer vi också att det ställs krav personlig lämplighet för att jobba inom yrket.