Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Kravmärkt Yrkesroll

VI KVALITETSSÄKRAR KOMPETENS

NYHETER

Så går det för medlemskommunerna just nu:
”Det är många pusselbitar som ska till”

2021 har precis börjat men i våra medlemskommuner är det mycket som händer, utbildningar struktureras och arbete med utveckling och arbetsplatslärande fortsätter. Här kan du läsa mer om vad som händer i Enköping, Malmö och Södertälje.

Enköping kommun har varit medlemmar sedan 2008. Där fokuserar man just nu på att komma igång med gemensamma introduktionsutbildningar igen, för nya medarbetare inom både LSS och äldreomsorgen.

Hur går det att arbete med utbildningar under Coronapandemin?

– Vi kör igång med samma upplägg som vi haft förut men i mindre grupper där alla får ha på sig visir och sitta med avstånd. Vi har provat många olika varianter men faller tillbaka på att ha det så. Att ha det digitalt fungerar inte så bra då inte alla medarbetare har förutsättningar för det, berättar May Karlsson, samordnare för Enköpingsmodellen, en modell som bygger på Kravmärkt Yrkesrolls metod.

Vad händer annars hos er?

– Vi hjälper också till i personlig assistans med att uppdatera befintlig personal kring rutiner och planerar för att starta validering av personal som vi fick avbrytas på grund av Corona, fortsätter May Karlsson.

Valideringen av personal i Enköping firade 10 år förra året – Här kan ni läsa mer om det: http://www.kravmarktyrkesroll.se/enkoping-kommun-firar-10-ar-med-validering/

Som nya medlemmar har Malmö stad precis påbörjat sitt arbete med Kravmärkt Yrkesrolls metoder. Där ligger fokus just nu på en handledarutbildning.

– Det är många pusselbitar som ska till för att det ska fungera, det behövs en gemensam grundstruktur för introduktion som alla enheter kan falla tillbaka på, berättar Joel Asmundsson, utvecklingssamordnare i Malmö stads hälso-, vård- och omsorgsförvaltning.

I Södertälje fortsätter kompetenshandledare att utbildas för att stödja verksamheterna i olika former av handledning. Medarbetare som har ett behov av språkstöd får också gå utbildning med en yrkeslärare. Precis som under hösten 2020, kommer hon att starta nya grupper löpande under hela 2021. Hennes arbete följer också restriktionerna som gäller för vuxenutbildningen och sker digitalt tills vidare.

Hur går det att digitalisera utbildningen på det här sättet?

– Jag tycker att det fungerar väldigt bra, de flesta kommer in och kan vara med i utbildningen utan problem. Det är också bra att man kan dela upp deltagarna i olika grupper under timmarna och arbeta med olika metoder även digitalt så att det händer lite olika saker, berättar Eva Jaehnke.

Här kan du läsa mer om projektet Kravmärkt Yrkesroll 1.4 i Södertälje: http://www.kravmarktyrkesroll.se/esf-projekt-i-sodertalje/