Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

VI KVALITETSSÄKRAR KOMPETENS

KRAVMÄRKT YRKESROLL 1.4

Kravmärkt Yrkesroll 1.4 är ett  projekt som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Det startade hösten 2019 och pågår till och med juni 2022. Projektet arbetar med att förstärka och upprätta långsiktiga system för rekrytering av timanställda, handledning och lärande som sker på arbetsplatsen med målet att behålla och utveckla kompetensen som finns hos vård- och omsorgspersonal.

Det material och de metoder som används i projektet är utvecklade, kvalitetssäkrade och använda sedan 2003 i tre tidigare ESF-projekt genom föreningen Kravmärkt Yrkesroll. Projektet har fyra fokusområden: rekryteringsprocessen, handledare, lärande som sker på arbetsplatsen och vuxenutbildning.

REKRYTERINGSPROCESS

Projektet belyser och utvecklar rekryteringsprocessen för timanställda i dialog med verksamheterna. Målet är att skapa en hållbar process för framtida rekrytering.

HANDLEDNING

Erfarna medarbetare inom organisationen utbildas till att handleda olika målgrupper, som nya kollegor och praktikanter. Deras roll är att introducera och stötta i det lärande som sker på arbetsplatsen.  

LÄRANDE SOM SKER PÅ ARBETSPLATSEN

Lärandet sker med Yrkeskraven som grund och med stort utrymme för reflektion om yrkesrollen i Kreativa Läromöten. Syftet är ta vara på den kompetens som finns i organisationen och skapa förutsättningar för en arbetsplats där kollegor lär av varandra. 

VUXENUTBILDNING

En vårdlärare arbetar för projektet. I samarbete med arbetsplatserna ger läraren medarbetarna ett strukturerat lärande med fokus på språkutveckling.