Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

VI KVALITETSSÄKRAR KOMPETENS

KRAVMÄRKT YRKESROLL 1.4

Kravmärkt Yrkesroll 1.4 är ett  projekt som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Det startade hösten 2019 och pågår till och med juni 2022. Projektet arbetar med att förstärka och upprätta långsiktiga system för rekrytering av timanställda, handledning och lärande som sker på arbetsplatsen med målet att behålla och utveckla kompetensen som finns hos vård- och omsorgspersonal.

Det material och de metoder som används i projektet är utvecklade, kvalitetssäkrade och använda sedan 2003 i tre tidigare ESF-projekt genom föreningen Kravmärkt Yrkesroll. Projektet har fyra fokusområden: rekryteringsprocessen, handledare, lärande som sker på arbetsplatsen och vuxenutbildning.

REKRYTERINGSPROCESS

Projektet belyser och utvecklar rekryteringsprocessen för timanställda i dialog med verksamheterna. Målet är att skapa en hållbar process för framtida rekrytering.

HANDLEDNING

Erfarna medarbetare inom organisationen utbildas till att handleda olika målgrupper, kollegor, vikarier och praktikanter. Deras roll är att introducera och stötta i det lärande som sker på arbetsplatsen.  

LÄRANDE SOM SKER PÅ ARBETSPLATSEN

Lärande sker med Yrkeskraven som grund och med stort utrymme för reflektion i Kreativa Läromöten. Syftet är ta vara på den kompetens som finns i organisationen och skapa förutsättningar för en arbetsplats där kollegor lär av varandra. 

VUXENUTBILDNING

En Yrkeslärare inom vård- och omsorg arbetar för projektet. I samarbete med arbetsplatserna ger läraren medarbetarna ett strukturerat lärande med fokus på språkutveckling.

Kompetenshandledarnas arbete

I Södertälje utbildas kompetenshandledare inom äldreomsorgen. Deras uppdrag är att stötta nya och gamla kollegor i deras lärande och utveckling i arbetet. Målet är att ta tillvara på den kunskap och kompetens som finns inom organisationen för att se till att alla medarbetare har de baskunskaper som behövs för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt.

Titta på videon för att höra mer om deras arbete!