Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Kravmärkt Yrkesrolls vision är att säkra den goda omsorgen för våra äldre och funktionsnedsatta genom att göra omsorgsyrket attraktivt, tydligt och professionellt.


Som social innovation står Kravmärkt Yrkesroll för nya strategier, metoder och initiativ som syftar till att möta samhällets utmaningar avseende framtidens kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Kravmärkt Yrkesroll bidrar till att utveckla och kvalitetssäkra lärande, kompetens och yrkesroller inom vård, omsorg och social service i Sverige.

Vi utvecklar och förmedlar utbildning, processtöd, handledning och verktyg för att stärka och bekräfta yrkesroll och yrkeskompetens på arbetsplatserna. Genom Kravmärkt Yrkesrolls samverkan med skolan utvecklas fördjupade kunskaper hos medarbetare. Kombinationen av de två systemen – arbetsplats och skola – har också ett gemensamt och samhällsnyttigt mål.

Värdegrund

  • Alla människors lika värde
  • Tro på människors förmåga och vilja till medverkan och utveckling
  • Respekt för individens kunnande oavsett hur kunskapen har förvärvats
  • Respekt för individens lärande

Alla människor har lika rättigheter. Det spelar ingen roll vad du har för religion, vilket land du kommer från, eller vilken kultur du tillhör. Du har rätt till respekt och likabehandling oavsett om du har något funktionshinder, om du är man eller kvinna, oavsett din sexuella läggning (DO).

Kravmärkt Yrkesrolls metoder och processer bygger på delaktighet och tro på människors förmåga och vilja till medverkan och utveckling. Metodiken bekräftar, synliggör och tar till vara medarbetares kunskaper med respekt för individers olikheter och bakgrund.