Om oss

VÅR VISION

Kravmärkt Yrkesrolls vision är att säkra den goda omsorgen för våra äldre och funktionsnedsatta genom att göra omsorgsyrket attraktivt, tydligt och professionellt.
Som social innovation står Kravmärkt Yrkesroll för nya strategier, metoder och initiativ som syftar till att möta samhällets utmaningar avseende framtidens kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Kravmärkt Yrkesroll bidrar till att utveckla och kvalitetssäkra lärande, kompetens och yrkesroller inom vård, omsorg och social service i Sverige. Vi utvecklar och förmedlar utbildning, processtöd, handledning och verktyg för att stärka och bekräfta yrkesroll och yrkeskompetens på arbetsplatserna. Genom Kravmärkt Yrkesrolls samverkan med skolan utvecklas fördjupade kunskaper hos medarbetare. Kombinationen av de två systemen – arbetsplats och skola – har också ett gemensamt och samhällsnyttigt mål.

Värdegrund

 • Alla människors lika värde
 • Tro på människors förmåga och vilja till medverkan och utveckling
 • Respekt för individens kunnande oavsett hur kunskapen har förvärvats
 • Respekt för individens lärande
Alla människor har lika rättigheter. Det spelar ingen roll vad du har för religion, vilket land du kommer från, eller vilken kultur du tillhör. Du har rätt till respekt och likabehandling oavsett om du har något funktionshinder, om du är man eller kvinna, oavsett din sexuella läggning (DO). Kravmärkt yrkesrolls metoder och processer bygger på delaktighet och tro på människors förmåga och vilja till medverkan och utveckling. Metodiken bekräftar, synliggör och tar till vara medarbetares kunskaper med respekt för individers olikheter och bakgrund.

ORGANISATION

Föreningen Kravmärkt yrkesroll Sverige är en medlemsägd ideell organisation som samordnas genom en styrelse och hålls samman genom Kravmärkt Yrkesroll – centrum för kompetens- och yrkesutveckling inom vård och omsorg.
Medlemmar
 • Enköpings kommun
 • Haninge kommun
 • Huddinge kommun
 • Nynäshamn kommun
 • Södertälje kommun
 • Vårdbolaget Tio Hundra AB i Norrtälje
 • Kravmärkt Yrkesroll samverkar genom avtal med Stockholms äldreboende AB

Kravmärkt Yrkesroll – centrum för kompetens och yrkesutveckling inom vård och omsorg

Centret utvecklar genom erfarenhet och samverkan kunskaper om hur lärande ska byggas upp på arbetsplatserna. Centret certifierar och förmedlar certifierade Yrkesbedömare som utför valideringar mot yrkeskraven samt certifierade Kompetenshandledare som bedömer i arbetsplatslärandet. Centret är en drivkraft och samarbetspartners i kommunernas och företagens arbete med att stärka och utveckla omsorgsyrket (arbetet för de äldre och funktionsnedsatta) och fungerar som samlingsplats för dialog och erfarenhetsutbyte och förändring. Styrelse
 • Ewa Kardell, ordförande. Förvaltningschef äldreomsorg, Haninge kommun
 • Marie Ardström, VD. Chef Kravmärkt Yrkesroll
 • Charlotte Dahlbom, ledamot. Socialchef, Nynäshamns kommun
 • Tore J Larsson, ledamot. Professor, KTH – centrum för hälsa och byggande
 • Gilda Johansson, ledamot. Socialdirektör, Södertälje kommun
 • Marie Palmgren, ledamot. Förvaltningschef, vård och omsorg, Enköpings kommun

Kvalitetsråd

Rådet ska bidra med erfarenhetsutbyte och rådgivning samt att fungera som extern granskare i den kontinuerliga uppföljningen av modellen Kravmärkt Yrkesrolls® olika processer.
Medlemmar
 • Sofia Wikström, Universitetslektor arbetsterapi, Karolinska institutet
 • Karin Harms Ringdahl, Professor emerita sjukgymnastik, Karolinska institutet 
 • Owe Svensson, Docent sociologi, Halmstads universitet
 • Maria Ardström, Chef Kravmärkt Yrkesroll
 • Ylva Rasmuson, Valideringsansvarig Kravmärkt Yrkesroll

Rådet för verksamhetsutveckling

Representeras av chefer från de olika medlemmarna i syfte att hålla nära kontakt med verksamheternas behov av utveckling. Ger input och samlar perspektiv runt nya trender och riktlinjer som påverkar Kravmärkt Yrkesroll.