Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Kravmärkt Yrkesroll

VI KVALITETSSÄKRAR KOMPETENS

OM OSS

Här kan du läsa mer om Kravmärkt Yrkesroll och Föreningens bakgrund.

VISION


Vår vision är att säkra god vård och omsorg genom att göra omsorgsyrket attraktivt, tydligt och professionellt.

VÄRDEGRUND


Vi tror på människors förmåga och vilja till medverkan och utveckling och respekterar individens kunnande oavsett hur kunskapen har förvärvats.

KyR-logo-pms1795c

ORGANISATION

Kravmärkt Yrkesroll är en medlemsägd, ideell förening som samordnas av en styrelse. Enköping kommun, Malmö stad och Södertälje kommun är medlemmar i Föreningen.

Läs mer

Styrelse:

Ordförande: Ewa Kardell, f.d förvaltningschef för äldreomsorgen i Haninge kommun

Verkställande ledamot: Marie Ardström, chef för Kravmärkt Yrkesroll

Ledamöter: Marie Eriksson, Chef, Kompetens och välfärdsteknik Södertälje; Annett Haaf (S), ordförande socialnämnden Haninge; Lotta Tronêt Förvaltningschef vård & omsorg, Enköpings kommun samt Irene Hansson ersättare Enköpings kommun.

BAKGRUND

Mer än 16 000 vårdbiträden och undersköterskor från olika kommuner har deltagit i validering och arbetsplatslärande inom Kravmärkt Yrkesroll. Modellen har använts och utvecklats sedan 2003.

Läs mer

Behoven inom vård och omsorg ökar. Gymnasieskolan räcker inte till som rekryteringsbas. Det behövs nya strategier för kompetensförsörjning – och det snart!

Ur denna vetskap föddes Kravmärkt Yrkesroll. Metodiskt och målmedvetet har en modell växt fram med fungerande och trovärdiga lösningar för kvalitetssäkrad kompetensförsörjning.

Grunden för kompetensbedömning, validering och lärande är de sex yrkeskraven. De har tagits fram genom en  grundlig och vetenskapligt baserad process.
Läs mer om yrkeskraven här.

Valideringsprocessen arbetades fram som ett sätt att mäta kunskaper gentemot yrkeskraven.
Den följer noga EU:s gemensamma principer för validering av icke-formellt och informellt lärande och är alltigenom kvalitetssäkrad.

Resultaten av validering gentemot yrkeskrav förvaltas genom ett lärande som sker på arbetsplatsen.
Sedan 2003 har arbetssätt, rutiner och organisatoriska strukturer arbetats fram för att ta vara på och utveckla medarbetarnas kunskaper. Metoderna används och förfinas genom föreningens medlemskommuner.