Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Kravmärkt Yrkesroll

VI KVALITETSSÄKRAR KOMPETENS

NYHETER

Här hittar ni senaste nytt om Föreningen Kravmärkt Yrkesroll, våra medlemskommuner och aktiva projekt.

Ny utbildning för kompetenshandledare ska skapa bra rutiner på arbetsplatsen

Under hösten träffas sex undersköterskor, alla från olika verksamheter, en gång i veckan för att diskutera, reflektera och lära sig mer om handledning på arbetsplatsen. Handledarutbildningen är en del av det pågående projektet i Södertälje kommun.
Läs mer.

Utbildning skapar en trygg väg in i äldreomsorgen

Genom omsorgskontorets projekt Kravmärkt Yrkesroll 1.4 får människor från arbetsförmedlingen en grundlig introduktion till arbete inom äldreomsorgen och möjlighet till reflektion och diskussion om yrkesrollen.

Läs mer.

Storskaligt ESF-projekt i Södertälje

Projektet Kravmärkt Yrkesroll 1.4 arbetar för att upprätta hållbara system för rekrytering, språk- och kompetensutveckling samt ett arbetsplatsnära lärande genom bland annat handledning.

Läs mer.

Enköping kommun firar 10 år med validering: ”Det är viktigt att vi lyfter våra medarbetare”

Sedan 2008 har Enköping kommun varit medlemmar i Föreningen Kravmärkt Yrkesroll. Nu är metoder en integrerad del av Enköpingsmodellen som genomsyrar arbetet inom både äldreomsorgen och LSS:en 

Läs mer.