Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Kravmärkt Yrkesroll

VI KVALITETSSÄKRAR KOMPETENS

NYHETER

Här hittar ni senaste nytt om föreningen Kravmärkt Yrkesroll, våra medlemskommuner och aktiva projekt.

Ett utvecklingsprojekt – så har arbetet gått till i Kravmärkt Yrkesroll 1.4

Mer än två år har gått sedan starten för ESF-projektet Kravmärkt Yrkesroll 1.4. Här kan ni läsa mer om hur arbetet startade och hur planeringen och strukturen för ett utvecklingsarbete kan se ut.
Läs mer.

Medarbetare i äldreomsorgen lär av varandra: ”Vi gör det här tillsammans”

Ett ESF-projekt. Fyra olika delar. Alla lika viktiga för att fortsätta utveckla äldreomsorgens verksamheter och medarbetare. Arbetet ute på arbetsplatserna är i full gång och här kommer vi att göra nedslag hos några av de medarbetare som är med och skapar den stora rörelsen som sker ute på arbetsplatserna just nu.
Läs mer.

Läs mer om kompetenshandledarna i Södertälje

Nu är de sista Kompetenshandledarna för 2021 färdigutbildade i Södertälje och de flesta enheter inom äldreomsorgen har en eller flera på plats i arbetsgruppen. Men vad innebär det att vara kompetenshandledarens? Här berättar Ylva Lif om det.
Läs mer.

Kravmärkt Yrkesroll ger energi och kraft på arbetsplatsen i Södertälje

”Det finns både ödmjukhet och mycket kompetens i Kravmärkt yrkesroll och varenda en av mina medarbetare som varit i kontakt genom utbildningen har tankats med ny energi och kunskap.”
Läs mer.

”Genom Wilearn blir kraven på kunskap tillgängliga för medarbetarna”

Genom projektet i Södertälje är Kravmärkt Yrkesroll med och utvecklar en digital plattform för kompetens- och språkutveckling. På plattformen får medarbetare inom äldreomsorgen tillgång till korta kurser för att öka sin kompetens inom olika ämnen.
Läs mer.

Så går det för medlemskommunerna just nu: ”Det är många pusselbitar som ska till”

2021 har precis börjat men i våra medlemskommuner är det mycket som händer, utbildningar struktureras och arbete med utveckling och arbetsplatslärande fortsätter. Här kan du läsa mer om vad som händer i Enköping, Malmö och Södertälje.
Läs mer.

Malmö stad – ny medlem i föreningen Kravmärkt Yrkesroll: ”Kunskapskatalogen är guld”

Kravmärkt Yrkesroll har under 2020 fått en ny medlem: Malmö stads hälsa-, vård- och omsorgsförvaltning. Nu arbetar de med att kartlägga vilka behov som finns ute i verksamheterna och hur föreningens metoder kan användas för att vara till nytta för chefer och medarbetare.
Läs mer.

Ny utbildning för kompetenshandledare ska skapa bra rutiner på arbetsplatsen

Under hösten träffas sex undersköterskor, alla från olika verksamheter, en gång i veckan för att diskutera, reflektera och lära sig mer om handledning på arbetsplatsen. Handledarutbildningen är en del av det pågående projektet i Södertälje kommun.
Läs mer.

Utbildning skapar en trygg väg in i äldreomsorgen

Genom omsorgskontorets projekt Kravmärkt Yrkesroll 1.4 får människor från arbetsförmedlingen en grundlig introduktion till arbete inom äldreomsorgen och möjlighet till reflektion och diskussion om yrkesrollen.
Läs mer.

Enköping kommun firar 10 år med validering: ”Det är viktigt att vi lyfter våra medarbetare”

Sedan 2008 har Enköping kommun varit medlemmar i Föreningen Kravmärkt Yrkesroll. Nu är metoder en integrerad del av Enköpingsmodellen som genomsyrar arbetet inom både äldreomsorgen och LSS:en
Läs mer.

Storskaligt ESF-projekt i Södertälje

Projektet Kravmärkt Yrkesroll 1.4 arbetar för att upprätta hållbara system för rekrytering, språk- och kompetensutveckling samt ett arbetsplatsnära lärande genom bland annat handledning.
Läs mer.