Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Kravmärkt Yrkesroll

VI KVALITETSSÄKRAR KOMPETENS

NYHETER

Ny utbildning för kompetenshandledare ska skapa bra rutiner på arbetsplatsen
Bild - handledarna - kanalen

I september påbörjade projektet Kravmärkt Yrkesroll i Södertälje sin handledarutbildning för medarbetare inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden. Under hösten träffas sex undersköterskor, alla från olika verksamheter, en gång i veckan för att diskutera, reflektera och lära sig mer om handledning på arbetsplatsen.

Syftet med handledarutbildningen är att medarbetare i Södertälje kommuns verksamheter ska vara med och utveckla handledning på arbetsplatsen för olika målgrupper. Under de första veckorna fokuserar utbildningen på handledarnas roller och introduktionen av timanställda, med målet att de ska få en så bra väg in i arbetet som möjligt.

– Jag har verkligen börjat landa mycket mer i min roll nu under utbildningen och förstår på ett annat sätt varför jag gör saker. Det blir inte bara en rutin. Jag tänker också tillbaka mycket på min egen introduktion och hur jag kan hjälpa till att ge nya vikarier en så bra start som möjligt, säger Dora Tete som arbetar som undersköterska på Björkmossen.

Deltagarna får introducera varandra

En del av utbildningen består av att deltagarna får besöka varandras arbetsplatser för att både ge och få en kort introduktion på arbetsplatsen. De får sedan möjlighet att prata om och diskutera sina upplevelser i en workshop.

– En handledare kan påverka personen väldigt mycket, om den är positiv och glad är det större chans att en vikarie vill stanna till exempel. Det är som när man har en bra lärare i skolan, då tycker man mer om det ämnet som den undervisar i, säger Micheline Salib Onvel, undersköterska på Glasberga.

En strategi för lärande på arbetsplatsen

Handledarutbildningen är en del av det treåriga ESF-projektet Kravmärkt Yrkesroll 1.4 som arbetar för att skapa en gemensam strategi för lärande på arbetsplatsen för medarbetare inom äldreomsorgen. Projektet arbetar också för att stärka rekryteringsprocessen och, genom en vårdlärare, ge medarbetare kompetens- och språkutveckling med ett arbetsplatsnära fokus.

– Det är när vi utvecklar någonting tillsammans med medarbetarna som det blir som bäst och jag ser fram emot att få till en bra struktur för helheten, säger Ylva Lif, projektledare, som tillsammans med projektledare Anna Axelsson håller i handledarutbildningen.