Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Kravmärkt Yrkesroll

VI KVALITETSSÄKRAR KOMPETENS

NYHETER

Ny digital plattform för ökad kompetens: ”Genom Wilearn blir kraven på kunskap tillgängliga för medarbetarna”

Genom projektet i Södertälje är Kravmärkt Yrkesroll med och utvecklar en digital plattform för kompetens- och språkutveckling, Wilearn. På plattformen får medarbetare inom äldreomsorgen tillgång till korta kurser för att öka sin kompetens inom olika ämnen. För de som behöver stöd i det svenska språket finns det också ett språkstöd att lägga till.

Fokus på kurserna i Wilearn är att de ska ha ett tydligt fokus på yrkesrollen och information som medarbetare inom äldreomsorgen behöver i sitt arbete. Kurserna kan också utvecklas och skapas utifrån de behov som finns i verksamheterna och varje enhet kan själva välja hur och när deras medarbetare ska ta del av lärandet.

Själva lärandet struktureras genom de Kompetenshandledare som utbildas i ESF-projektet Kravmärkt Yrkesroll 1.4 och i tät dialog med cheferna för verksamheterna. Under hela 2021 kommer Wilearn att utvecklas för att passa de behov som finns inom äldreomsorgens verksamheter.

Tillgänglig information

Språkstödet som finns i plattformen gör att medarbetare som behöver stöd kan få ord för ord översatta till ett av de 19 språk som finns tillgängliga. För att följa upp lärandet har medarbetaren sen korta uppföljningar och reflektioner med en Kompetenshandledare.

– Genom Wilearn blir kraven på kunskap tillgängliga för medarbetarna som aktivt kan medverka till sin egen kompetensutveckling. Verktyget är också väldigt användarvänligt och passar därför väl in i äldreomsorgens händelsestyrda verksamhet, säger Marie Ardström, chef för Kravmärkt Yrkesroll och projektchef för projektet i Södertälje.

Wilearn i Bårsta

Sedan mars månad har Wilearn använts i Bårsta hemtjänst i Södertälje. Där arbetar de med ett lärande i mat och måltid och Kompetenshandledaren följer upp med muntliga diskussioner om det som medarbetarna läser om i plattformen. Det gör att kunskapen lättare kan kopplas till deras arbetet i hemtjänsten.

– Många blir lite rädda första när de tänker att de ska läsa mycket, men när de väl kommer igång vill de inte sluta. Man vill fortsätta läsa och svara på frågor. Det blir många bra diskussioner också när vi pratar om frågorna som finns efter varje kapitel, berättar Margaret Ablahad, Kompetenshandledare i Bårsta hemtjänst.

Wilearn har upphandlats genom omställningsfonden och kurserna skapas genom ESF-projektet Kravmärkt Yrkesroll 1.4 med stöd från sakkunniga inom kommunen i Södertälje.