Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Kravmärkt Yrkesroll

VI KVALITETSSÄKRAR KOMPETENS

NYHETER

Malmö stad – ny medlem i föreningen Kravmärkt Yrkesroll: ”Kunskapskatalogen är guld”

Kravmärkt Yrkesroll har under 2020 fått en ny medlem: Malmö stads hälsa-, vård- och omsorgsförvaltning. De arbetar just nu med att kartlägga vilka behov som finns ute i verksamheterna och hur föreningens metoder kan användas för att vara till nytta för chefer och medarbetare.

Joel Asmundsson arbetar som utvecklingssamordnare i Malmö stads hälso-, vård- och omsorgsförvaltning. 2018 började han, tillsammans med en arbetsgrupp, arbetet med att kartlägga hur introduktionen av omsorgspersonalen såg ut i hela Sverige.

– Då dök Enköpingsmodellen upp som ett bra alternativ, berättar han.

Enköpingsmodellen är uppbyggd på föreningens metoder och efter ett besök i Enköping blev Joel mer nyfiken på föreningen Kravmärkt Yrkesroll.

– Jag upplevde att metoderna för lärande låg närmare sättet som vi faktiskt lär oss på och att Kravmärkt Yrkesrolls metodik kommer ur en förståelse av att introduktionen först och främst handlar om att förstå vad det faktiskt är man ska kunna på en arbetsplats. Det är en stor bredd i omvårdnadspersonalens uppgifter och det gör att det ofta blir svårt att beskriva dem. Där är Kunskapskatalogen verkligen guld!

Kunskapskatalogen består av de sex yrkeskrav som tillsammans beskriver vad omsorgspersonal ska kunna och lära sig för att utföra sitt arbete på ett så bra och tryggt sätt som möjligt. Yrkeskraven bryts ner i lärandemoduler och kriterier som gör det enklare för både chefer och medarbetare att förstå vad det är man ska kunna och varför.

– Jag tycker att föreningen har gått rätt väg när det kommer till utvecklingsarbetet. De har först testat metoder utifrån de behov som finns i det faktiska arbetet för att i nästa steg ta in teorier som stödjer det.

Kravmärkt Yrkesroll har också metoder för att validera kompetens utifrån de sex yrkeskraven. Det gör det lättare att få en klar bild över omsorgspersonalens behov av kompetensutveckling.

– Ofta antar man att en person med en viss tjänst eller skolbakgrund har en viss kompetens. Men det kan vara stor skillnad mellan en människas formella kompetens och reella kompetens. Det är glappet mellan dem som vi måste fylla för att verksamheterna ska utvecklas och det är där Kravmärkt Yrkesroll kommer in med sina metoder, säger Joel.

Nu fortsätter Malmö stads hälsa-, vård- och omsorgsförvaltning med ett eget utvecklingsarbete. De har bland annat börjat titta på hur Kravmärkt Yrkesrolls kunskap och metodik skulle kunna användas för att förbättra introduktionen av ny omsorgspersonal.

– Föreningen har flera pusselbitar som vi kan använda oss av, både strategiskt och ute i verksamheterna när det kommer till introduktion, handledning och andra stödjande insatser. Kravmärkt Yrkesroll har en välgrundad verktygslåda som chefer verkligen kan använda sig av i arbetet med lärande för sina medarbetare.