Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Kravmärkt Yrkesroll

VI KVALITETSSÄKRAR KOMPETENS

NYHETER

Kravmärkt Yrkesroll ger energi och kraft på arbetsplatsen i Södertälje

Projektet i Södertälje har nu kommit mer än halvvägs och arbetet med språkutveckling och Kompetenshandledare är i full gång ute i verksamheterna. Fokus ligger på att få igång en struktur för det lärande som sker på arbetsplatsen inom både hemtjänsten och på vård- och omsorgsboenden.

Jessica Ortman är resultatenhetschef på Grusåsen/Rosenlund hemtjänst. Här svarar hon på hur arbetet med Kravmärkt Yrkesrolls olika delar har påverkat hennes verksamhet.

Hej Jessica! Kan du berätta lite om hur ditt arbete med Kravmärkt Yrkesroll har sett ut?

Jag har fått vara en del av utvecklingen genom Kravmärkt Yrkesroll sedan hösten 2020. Vi har haft möten med projektgruppen månadsvis där vi gemensamt pratat igenom olika idéer och förslag och hur dom kan vara kvalitets- och kompetenshöjande ute på våra verksamheter. Det har varit stort fokus på hur det ska kunna vara genomförbart utifrån hur våra verksamheter arbetar, berättar Jessica.

– Vi har utbildat två kompetenshandledare som är och kommer att vara navet i vår utvecklingscykel här för att säkerställa att vi ökar vår kompetens och att arbetsplatslärandet blir levande och inte tappas bort. Jag har även haft möjlighet att skicka sju medarbetare på språkutveckling hos den Yrkeslärare inom vård och omsorg som är kopplad till projektet, fortsätter hon.

Hur har verksamheten påverkats av arbetet med Kravmärkt Yrkesroll?

– Jag ser en klar och tydlig början på ett gemensamt språk på vår arbetsplats. Vi säkerställer att våra nya vikarier går ut med den kunskap de behöver för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. De ska känna sig trygga och välkomna på arbetsplatsen genom att de har en genomgång tillsammans med vår kompetenshandledare. Det här gör att gnisslet som kan vara mellan ordinarie personal och vikarier minskar. Sen får vi också tillgång till verktyg, så som Wilearn, som gör det lättare att kompetenshöja, fortsätter hon.

”Det finns både ödmjukhet och mycket kompetens i Kravmärkt yrkesroll och varenda en av mina medarbetare som varit i kontakt genom utbildningen har tankats med ny energi och kunskap.”

Hur har det här arbetet påverkat ditt arbete som chef?

– Mitt arbete som chef har blivit så mycket roligare! Det är en så tydlig riktning och vilja hos alla här. Jag ser också att mitt arbete som chef kommer att underlättas betydligt framöver när vi satt rollerna, då jag inte kommer att behöva hålla alla bollarna, utan får hjälp av medarbetare att driva vår enhet framåt.

Vad tycker du är det bästa med arbetet med Kravmärkt Yrkesroll och vad ser du fram emot fortsättningsvis?

Det här har skapat en sådan energi och kraft på vår arbetsplats, och en sådan önskan om utveckling hos medarbetare så det är helt otroligt! Det har skapat en vilja om att fortsätta utbilda sig, att tro på att man kan, och att det går, och att vi gör det här tillsammans.

– Jag uppskattar verkligen det samarbete som jag haft och hoppas på att fortsätta ha med Kravmärkt Yrkesroll. Ett stort plus har varit deras vilja att faktiskt lyssna in hur det ser ut för oss i praktiken, och verkligen ta till sig de konkreta förslag som vi kommit med och gjort dem till verklighet. Det finns både ödmjukhet och mycket kompetens i Kravmärkt yrkesroll och varenda en av mina medarbetare som varit i kontakt genom utbildning eller på andra sätt har tankats med ny energi och kunskap.