Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Kravmärkt Yrkesroll

VI KVALITETSSÄKRAR KOMPETENS

NYHETER

Kompetenshandledarnas roll och ansvar

På den tre dagar långa utbildningen får Kompetenshandledarna lära sig om sin roll, om bemötande och hur de kan arbeta för att lägga upp ett lärande för sina kollegor på arbetsplatsen. En viktig del av deras utbildning är hur de ska arbeta med att följa upp det lärande som sker och skapa möjlighet till reflektion i arbetet.

Vad är en kompetenshandledare?

– En kompetenshandledare är en person på arbetsplatsen som ser till att nya får till sig det de ska och att kollegor får till sig det som de behöver. Det handlar om kompetensutveckling och lärande på själva arbetsplatsen, säger Ylva Lif.

Hur gör dem det?

– Det gör dem genom att strukturera introduktionerna på arbetsplatsen, så att varje person som kommer in i verksamheten får ett bra bemötande och den introduktion som de behöver. Tillsammans med chefen för enheten ser de också över vad för kompetensbrister som finns på enheten och se till att planera ett lärande för det, för sina kollegor.

Kompetenshandledarnas verktyg

Som stöd i sitt arbete har kompetenshandledarna olika verktyg. De får mallar de kan använda sig av för att planera lärande och uppföljning, ett introduktionsmaterial som heter Första Steget och Kunskapskatalogen som beskriver yrkeskraven. Yrkeskraven innefattar det som medarbetare inom äldreomsorgen behöver kunna i sitt arbete. Genom yrkeskraven blir det tydligt vad för kompetensutveckling som kan behövas och olika delar av yrket.

Varför behövs kompetenshandledare på arbetsplatsen?

– Man behöver någon som driver frågan om kompetens på arbetsplatsen. Kompetens är ju hela vägen, inte bara ett lärande. Introduktion är ett exempel på ett lärande också, det är första steget, sen behöver man fylla på. Det är viktigt att förstå att det här inte slut, det kommer alltid in nya i arbetet och det finns alltid lärande att fylla på med, säger Ylva Lif.