Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Servicegivande

Du har valt yrkeskravet Servicegivande. För att skriva ut ett intyg för arbetsplatslärande, välj den lärandemodul som medarbetaren har arbetat med. Du kan behöva scrolla uppåt för att se print-ikonen.

Kom också ihåg att skriva ut dokumentation för arbetsplatslärande. Intyget och dokumentationen kompletterar varandra.

  Dokumentation för arbetsplatslärande

Välj lärandemodul:

Vardagsstöd i hemmiljö

Vardagsstöd i offentlig och privat service

[print-me target=”div#vardagsstodihemmiljoao”]

Intyg för arbetsplatslärande

Namn:____________________________________

Datum:___________________________________

Yrkeskrav: Servicegivande

Lärandemodul: Vardagsstöd i hemmiljö

Läranderesultat:

Hur man utifrån individens önskemål stödjer denne med praktiska
hushållsgöromål samt inköp

Komplettering godkänd:

__________________________________________
signatur kompetenshandledare/utbildare

__________________________________________
signatur deltagare

[print-me target=”div#vardagsstodioffentligochprivatserviceao”]

Intyg för arbetsplatslärande

Namn:____________________________________

Datum:___________________________________

Yrkeskrav: Servicegivande

Lärandemodul: Vardagsstöd i offentlig och privat service

Läranderesultat:

Kontakt med offentlig och privat service

Komplettering godkänd:

__________________________________________
signatur kompetenshandledare/utbildare

__________________________________________
signatur deltagare