Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Planering och administration

Du har valt yrkeskravet Planering och administration. För att skriva ut ett intyg för arbetsplatslärande, välj den lärandemodul som medarbetaren har arbetat med. Du kan behöva scrolla uppåt för att se print-ikonen.

Kom också ihåg att skriva ut dokumentation för arbetsplatslärande. Intyget och dokumentationen kompletterar varandra.

  Dokumentation för arbetsplatslärande

Välj lärandemodul:

Planera och prioritera i verksamheten

Dokumentation

Informationsöverföring

[print-me target=”div#planeraochprioriteraiverksamhetenao”]

Intyg för arbetsplatslärande

Namn:____________________________________

Datum:___________________________________

Yrkeskrav: Planering och administration

Lärandemodul: Planera och prioritera i verksamheten

Läranderesultat:

Arbeta metodiskt utifrån individen

Upprätta en genomförandeplan

Uppdrag och ansvar som kontaktperson

Komplettering godkänd:

__________________________________________
signatur kompetenshandledare/utbildare

__________________________________________
signatur deltagare

[print-me target=”div#dokumentationao”]

Intyg för arbetsplatslärande

Namn:____________________________________

Datum:___________________________________

Yrkeskrav: Planering och administration

Lärandemodul: Dokumentation

Läranderesultat:

Syftet med dokumentation

Hur information om individen samlas in

Dokumentera på svenska

Veta vad tyst rapport innebär

Komplettering godkänd:

__________________________________________
signatur kompetenshandledare/utbildare

__________________________________________
signatur deltagare

[print-me target=”div#informationsoverforingao”]

Intyg för arbetsplatslärande

Namn:____________________________________

Datum:___________________________________

Yrkeskrav: Planering och administration

Lärandemodul: Informationsöverföring

Läranderesultat:

Hur man muntligen rapporterar till kollegor och övriga yrkeskategorier

Komplettering godkänd:

__________________________________________
signatur kompetenshandledare/utbildare

__________________________________________
signatur deltagare