Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Aktivitets- och relationsskapande

Du har valt yrkeskravet Aktivitets- och relationsskapande. För att skriva ut ett intyg för arbetsplatslärande, välj den lärandemodul som medarbetaren har arbetat med. Du kan behöva scrolla uppåt för att se print-ikonen.

Kom också ihåg att skriva ut dokumentation för arbetsplatslärande. Intyget och dokumentationen kompletterar varandra.

  Dokumentation för arbetsplatslärande

Välj lärandemodul:

Motorik och fysik

Arbeta ergonomiskt

Arrangera och stimulera till aktiviteter

Fördjupad dialog med närstående

Vård i livets slutskede

[print-me target=”div#motorikochfysikao”]

Intyg för arbetsplatslärande

Namn:____________________________________

Datum:___________________________________

Yrkeskrav: Aktivitets- och relationsskapande

Lärandemodul: Motorik och fysik

Läranderesultat:

Människans normala/friska åldrande

Ett individstödjande och vardagsrehabiliterande arbetssätt samt
fysiska och motoriska förändringar hos individen

Hur man med hjälp av instruktioner från fysioterapeut (sjukgymnast)
och/eller arbetsterapeut kan träna rörelser och fysiskt aktivera äldre

Med respekt för och i samspel med individen använda den teknik och
de förflyttningshjälpmedel som finns

Komplettering godkänd:

__________________________________________
signatur kompetenshandledare/utbildare

__________________________________________
signatur deltagare

[print-me target=”div#arbetaergonomisktao”]

Intyg för arbetsplatslärande

Namn:____________________________________

Datum:___________________________________

Yrkeskrav: Aktivitets- och relationsskapande

Lärandemodul: Arbeta ergonomiskt

Läranderesultat:

Hur man arbetar ergonomiskt riktigt

Komplettering godkänd:

__________________________________________
signatur kompetenshandledare/utbildare

__________________________________________
signatur deltagare

[print-me target=”div#arrangeraochstimuleratillaktiviteterao”]

Intyg för arbetsplatslärande

Namn:____________________________________

Datum:___________________________________

Yrkeskrav: Aktivitets- och relationsskapande

Lärandemodul: Arrangera och stimulera till aktiviteter

Läranderesultat:

Hur man i samspel och med respekt för individens önskemål
arrangerar och stimulerar till aktiviteter

Komplettering godkänd:

__________________________________________
signatur kompetenshandledare/utbildare

__________________________________________
signatur deltagare

[print-me target=”div#fordjupaddialogmednarstaendeao”]

Intyg för arbetsplatslärande

Namn:____________________________________

Datum:___________________________________

Yrkeskrav: Aktivitets- och relationsskapande

Lärandemodul: Fördjupad dialog med närstående

Läranderesultat:

Skapa och hantera god kontakt samt förmedla stöd till närstående

Komplettering godkänd:

__________________________________________
signatur kompetenshandledare/utbildare

__________________________________________
signatur deltagare

[print-me target=”div#vardilivetsslutskedeao”]

Intyg för arbetsplatslärande

Namn:____________________________________

Datum:___________________________________

Yrkeskrav: Aktivitets- och relationsskapande

Lärandemodul: Vård i livets slutskede

Läranderesultat:

Fysiska och psykiska förändringar, god omsorg och värdig miljö
i samband med att individen befinner sig i livets slutskede

Sorgeprocesser, känslor och reaktioner som kan uppstå hos individer
som närmar sig eller är i livets slutskede

Hur man stödjer närstående i samband med att deras nära befinner
sig i livets slutskede eller har avlidit

Med respekt för individens integritet och värderingar ta reda på hens
behov och önskemål i samband med vård i livets slutskede och sorgearbete

Komplettering godkänd:

__________________________________________
signatur kompetenshandledare/utbildare

__________________________________________
signatur deltagare