Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Under rubriken Arbetsplatsnära lärande i fokus arbetar Kravmärkt Yrkesroll intensivt med ett projekt som finansieras av ESF.

Projektet, som avslutas i juni 2013, handlar bland annat om att:

  • Ta fram ett kompetensbevis till medarbetare i verksamheter som använder modellen Kravmärkt Yrkesroll. Kompetensbeviset kommer att bli det ”bevis” och kungörelse för att individen har uppnått nivån KAN i valideringen – antingen direkt eller efter att ha kompletterat sin kunskap.
  • Arbeta med att kvalitetssäkra olika processer inom Kravmärkt Yrkesroll, bland annat validering.
  • Ta fram lärandemoduler och kriterier för Yrkesbedömare och Kompetenshandledare och också certifiera dessa funktioner.
  • I samverkan med SFI i Haninge kommun utveckla metoder för språkutveckling på arbetsplatserna.