Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Kravmärkt Yrkesroll

VI KVALITETSSÄKRAR KOMPETENS

NYHETER

Storskaligt ESF-projekt i Södertälje ska säkerställa kompetensförsörjning

Kravmärkt Yrkesroll 1.4 är ett treårigt projekt i Södertälje kommun. Det finansieras av Europeiska socialfonden och påbörjades hösten 2019. Projektet vänder sig till medarbetare inom äldreomsorgens verksamheter och arbetar för att upprätta långsiktiga system för rekrytering, språk- och kompetensutveckling samt ett arbetsplatsnära lärande genom bland annat handledning.

Projektet har fyra fokusområden: rekryteringsprocessen, handledning, arbetsplatsnära lärande och vuxenutbildning.

I rekryteringsprocessen ska projektet arbeta för att säkerställa att medarbetare som kommer in i verksamheterna har de kompetenser som krävs för att skapa en trygg miljö för brukarna. Detta ska göras genom kvalitetssäkrade intervjuer och strukturerade uppföljningar av timanställda.

Projektet kommer att utbilda handledare för att på lång sikt skapa en lärande arbetsplats. De kommer sen att stå för arbetsplatslärande genom handledning av medarbetare och hålla i Kreativa Läromöten – där medarbetarna får möjlighet att tillsammans reflektera och diskutera yrkesrollen.

Grunden i handledarnas utbildning och arbete ute i verksamheterna är de sex yrkeskrav som ligger till grund för Föreningen Kravmärkt Yrkesrolls arbete. (Läs mer om yrkeskraven här)

Metoder och material för handledning ska anpassas till Södertälje kommun och de olika former av handledning som förekommer på arbetsplatsen. Det gäller för både introduktioner av nyanställda och timanställda, elever (APL) och kompetensutveckling av medarbetare.

Genom en utarbetad strategi för handledning kommer verksamheterna själva att ha nycklar för kompetensutveckling av medarbetare och nyanställda kommer att få en trygg introduktion som steg för steg säkerställer kompetensen för yrket.

Parallellt med detta arbetar en vårdlärare i projektet med en utbildning med språkfokus för de medarbetare som behöver den formen av stöd i sitt arbete.

Precis som handledningen på arbetsplatsen kommer alla delar av projektet att ha en tydlig grund i de sex yrkeskraven och Föreningen Kravmärkt Yrkesrolls metoder och material.