Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Kravmärkt Yrkesroll

VI KVALITETSSÄKRAR KOMPETENS

NYHETER

Enköping kommun firar 10 år med validering:
“Det är viktigt att vi lyfter våra medarbetare”

Sedan 2008 har Enköping kommun varit medlemmar i Föreningen Kravmärkt Yrkesroll. Två år senare satte de igång valideringen av medarbetarna inom äldreomsorgen. Nu är Föreningens metoder en integrerad del av Enköpingsmodellen som genomsyrar arbetet inom både äldreomsorgen och LSS:en 

May Karlsson är samordnare för Enköpingsmodellen och var med redan från starten när kommunen gick med i Kravmärkt Yrkesroll.

–  Jag kände direkt när jag fick höra om Föreningens metoder att det här var min grej! Det är viktigt att vi lyfter våra medarbetare och all kunskap de har och det är ju exakt vad Kravmärkt Yrkesroll vill göra.

–  Ja, och att vi genom det höjer statusen för yrket, säger Lotta Nyberg som också arbetar som samordnare i Enköping kommun.

När de ser tillbaka på arbetet med Kravmärkt Yrkesroll och Enköpingsmodellen är det mycket jobb som ligger bakom det strukturerade arbetet som de har idag.

– Det var svårt att få med alla på banan och mycket jobb med förankringen. Jag tror att en stor del av varför det har gått så bra med LSS:en är för att cheferna där fick vara med i ett projekt från dag 1, de fick vara med i hela processen, säger May.

– Men det är fortfarande saker som vi ser att vi måste arbeta med. Till exempel att få de reflekterande mötena att bli en naturlig del av verksamheterna. Det är så man får en bild av hur allting fungerar i verkligheten, säger Lotta.

Lotta Nyberg, samordnare

Bland både cheferna och andra medarbetare känner både May och Lotta en stor skillnad i arbetet idag, tack vare Enköpingsmodellen.

– Medarbetarna är mycket lugnare i valideringarna, innan trodde en del nästan att de skulle få ett test som kunde göra att de fick sparken. Men det handlar ju om att lyfta allting som de faktiskt kan, säger May.

-Det är viktigt att stötta och informera de chefer som komma nya så att de förstår vad Enköpingsmodellen innebär, fortsätter hon.

May Karlsson, samordnare

Precis som för många verksamheter inom äldreomsorgen och området funktionsnedsättning har det varit en hektiskt period i och med coronapandemin. I Enköping är valideringen av personal pausad men något som har prioriteras och genomförts i mindre skala är introduktionsutbildningar för nyanställda. Även denna följer Kravmärkt Yrkesrolls metod.  

– Vi började med en introduktion på tre timmar men det blev alldeles för mycket information att ta in på så kort tid. Nu kör vi en introduktion på sex timmar istället, berättar May.

Arbetet med introduktioner har pågått sedan 2015. Inför coronapandemin var det först en diskussion i Enköping om introduktionerna skulle ske digitalt men både May och Lotta är glada över att de får möta de människor som ska in och arbeta i verksamheterna.

– Man får aldrig glömma hur viktigt det är med mötet mellan människor. De får en annan möjlighet att fråga om de inte förstår och man kan visa på ett annat sätt. Det fina med introduktionerna är också att de som kommer dit får möjlighet att vara nya tillsammans och diskutera utifrån den synvinkeln, berättar May.

– “Åh vad skönt, nu känner jag mig mycket tryggare”, var det en person som sa efter en introduktion och det känns som att den öppnar upp för en diskussion som gör att många känner så, fortsätter hon.

Nästa steg i introduktionen är handledning ute i verksamheterna. Handledarna får material som hänger ihop med material som nya medarbetare får vilket ger en röd tråd genom hela introduktionen. Handledarna har själva varit med och arbetat fram materialet och det är något som både May och Lotta tror har varit en framgångsfaktor.

– Det är viktigt att vi alla är inne på samma spår för att det ska fungera så bra som möjligt, därför är det viktigt att arbetet fortsätter kring handledning., säger Lotta.

En stor del av May och Lottas arbete är också att stödja kompetensstödjarna, de medarbetare som är den drivande kraften bakom reflektionsmötena på arbetsplatsen.

– De är ofta väldigt glada över att få möjlighet att arbeta på det sättet men de behöver få mera stöttning i verksamheterna med hur de ska fortsätta sitt arbete. Därför är det viktigt att fortsätta arbetet med förankringen av Enköpingsmodellens metoder i alla delar av verksamheterna, säger May.

Nu hoppas båda att de snart ska kunna fortsätta med valideringen, reflekterande möten och utveckla arbetet ute i verksamheterna. Men det är svårt att planera när ingen vet hur coronapandemin kommer att fortsätta.

– Jag hoppas verkligen att vi snart kan fortsätta som vanligt, i alla fall med att utveckla någon del av verksamheten. Det är ett väldigt viktigt arbete för att stötta verksamheterna och höja statusen för yrket, säger Lotta.