Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

I tidningen Framtidens äldreomsorg presenterar vi vår unika modell för att ta till vara och utveckla kompetenser hos medarbetare och arbetsplatser inom äldreomsorgen. Våra processer skapar möjligheter för att mer exakt definiera varje medarbetares utvecklingsbehov. Och tillsammans med en tydlig struktur för lärande på arbetsplatsen blir det lättare att diskutera och komma fram till vad som behövs för att fortsätta utveckla kvaliteten i vård- och omsorgsarbetet.

Tidningen är en annonsbilaga från Enköping kommun, som framgångsrikt använt sig av vår modell för att utveckla kvalitén inom omsorgen. Läs bilagan här