Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Tankeväckande perspektiv avlöste varandra på vårt seminarium ”Kompetensfrågan inom äldreomsorgen och LSS”. Magdalena Elmersjö redogjorde för sin avhandling om kompetensfrågan inom äldreomsorgen, Marie Ardström berättade om Kravmärkt Yrkesrolls syn på kompetens och Sofia Wikström beskrev hur Kravmärkt Yrkesrolls arbete kan kopplas till pedagogisk forskning. Magdalena Elmersjö...

I år fyller Kravmärkt Yrkesroll 10 år och vad är inte bättre än att inleda året med inspiration och samtal kring hur vi ska fortsätta utveckla kompetens och lärande inom äldreomsorg och området funktionsnedsättning. Fredagen den 16 Januari kommer Magdalena Elmersjö, forskare på socialhögskolan, och...

Den 12 november firade Vårdbolaget TioHundra AB i Norrtälje att 179 vårdbiträden och undersköterskor uppnått nivån ”kan” inom kompetenssatsningen kravmärkt yrkesroll. Kompetenssatsningen kravmärkt yrkesroll har pågått sedan 2009, då man i Hallstavik började utbilda sig inom området ”vård i livets slut”. Fyra år senare har totalt...

I våras presenterade SKL rapporten "Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen". Vi på Kravmärkt Yrkesroll har under mer än tio år samordnat utvecklingen av en modell för att göra just detta. Vi validerar medarbetares kunskaper mot yrkeskrav inom äldreomsorg och omsorgen om funktionsnedsatta. På...

I tidningen Framtidens äldreomsorg presenterar vi vår unika modell för att ta till vara och utveckla kompetenser hos medarbetare och arbetsplatser inom äldreomsorgen. Våra processer skapar möjligheter för att mer exakt definiera varje medarbetares utvecklingsbehov. Och tillsammans med en tydlig struktur för lärande på arbetsplatsen...

Enligt Almedalsveckans hemsida kommer vård och omsorg vara årets hetaste ämne, eftersom över 200 av de inbokade evenemangen berör detta ämne. Kom till Almedalen och lyssna på hur Kravmärkt Yrkesroll bidrar till att utveckla medarbetare och arbetsplatser för att göra skillnad för kunderna i Enköpings...

Över 95 procent av kunderna i Haninge kommuns äldreomsorg tycker att de alltid eller ofta får ett bra bemötande från personalen. Frågan om bemötande ingår i årets kundundersökning och är kopplad till kommunens åtaganden och procentmål för det aktiva kvalitetsarbetet. Procentmålet var satt till 90...

Under rubriken Arbetsplatsnära lärande i fokus arbetar Kravmärkt Yrkesroll intensivt med ett projekt som finansieras av ESF. Projektet, som avslutas i juni 2013, handlar bland annat om att: Ta fram ett kompetensbevis till medarbetare i verksamheter som använder modellen Kravmärkt Yrkesroll. Kompetensbeviset kommer att bli det ”bevis” och kungörelse för att...