Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Över 95 procent av kunderna i Haninge kommuns äldreomsorg tycker att de alltid eller ofta får ett bra bemötande från personalen. Frågan om bemötande ingår i årets kundundersökning och är kopplad till kommunens åtaganden och procentmål för det aktiva kvalitetsarbetet. Procentmålet var satt till 90 procent, vilket alltså nåddes med råge.

Kravmärkt Yrkesroll skapar förutsättningar för relationen i mötet mellan den äldre och medarbetaren, där bemötandet är en viktig faktor för hur den äldre uppfattar omsorgens kvalitet. Yrkeskravet Kontakt och samspel tar fasta just på bemötande och kommunikation mellan omsorgstagaren och omsorgspersonalen, att bemötande innebär ett samspel mellan människor.

Haninge kommuns äldreomsorg har sedan 2003 i en unik samverkan arbetat för att utveckla omsorgsyrket genom Kravmärkt Yrkesroll i syfte att stärka och säkerställa kvalitet.

Sedan 2006 har fler än 600 medarbetare i kommunen validerats och utvecklat sin kompetens genom arbetsplatslärande i Kravmärkt Yrkesroll och utbildning genom CentrumVux i Haninge kommun.