Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Kravmärkt Yrkesroll

VI KVALITETSSÄKRAR KOMPETENS

Just nu uppdaterar Kravmärkt Yrkesroll sin hemsida!

Vill ni ha mer information om föreningen, kontakta marie.ardstrom@sodertalje.se.

Kontakta oss

Här kan du läsa om vad som ingår när ni går med i Kravmärkt Yrkesroll. Ett medlemskap innebär tillgång till kvalitetsgranskade, ständigt uppdaterade processer och material som möjliggör en kvalitetssäkring av kompetensen i era verksamheter.

För kommuner

Som medlem i Kravmärkt Yrkesroll får din kommun ett heltäckande paket för strategisk kvalitetssäkring av kompetens.

Läs mer

Förankring

För ledning på strategisk och operativ nivå

 • Informationsmöten
 • Kickoff

I nästa steg erbjuds en fördjupande utbildning för ledning på strategisk och operativ nivå.

Nyckelroller

Utbildning för utvalda medarbetare inom organisationen. Enligt kvalitetssäkrat program

 • Processtödjare
 • Kompetensstödjare
 • Samtalsledare
 • Kompetenshandledare
 • Yrkesbedömare

Validering

För medarbetare

 • Coachning under valideringens gång
 • Utlåtande – kompetensutvecklingsplan – kompetensbevis

IT-verktyg

För strategisk kompetensutveckling

Utbildning för användare

 • System för arbetsplatslärande

Vi ger er stöd och rådgivning samt verktyg för att bygga upp ett system som passar just er.

Kvalitetssäkring

Genom att använda Kravmärkt Yrkesrolls material och processer, som revideras och kontrolleras löpande, får ni en kvalitetssäkring för ert utvecklingsarbete.

För privata

Även privata företag och bolag kan använda sig av vårt system. Vi har tre olika företagspaket.

Läs mer

Paket 1

Grundläggande paket för strategisk kompetensutveckling och kvalitetssäkring

Förankring (för ledning på strategisk och operativ nivå)

 • Informationsmöten
 • Kickoff

Nyckelroller: utbilda internt eller hyr in från oss

Utbildning enligt kvalitetssäkrat program

 • Utbildning av internt ansvarig för Kravmärkt Yrkesroll
 • Utbildning eller hyra av samtalsledare
 • Utbildning (även trainee) eller hyra av yrkesbedömare

Validering

 • Coachning under valideringens gång
 • Utlåtande – kompetensutvecklingsplan – kompetensbevis

IT-verktyg för strategisk kompetensutveckling

 • Utbildning för användare

Paket 2

Utbildning av strategisk och operativ ledning (förutsätter att paket 1 är genomfört)

Verktygslåda

 • Stödmaterial och andra praktiska ledarskapsinstrument

Chefsnätverk

 • Handledda av Kravmärkt Yrkesroll

Paket 3

Bygga system för arbetsplatslärande (förutsätter att paket 1 och 2 är genomförda)

Stöd och rådgivning

 • Integrera kompetensutveckling och nya roller (?) i verksamheten
 • Ansvar för internt lärande

Nyckelroller

Utbildning enligt kvalitetssäkrat program

 • Kompetensstödjare
 • Kompetenshandledare

Nätverk

 • För löpande stöd och rådgivning.
 • Kvalitetssäkring

Genom att använda Kravmärkt Yrkesrolls material och processer, som revideras och kontrolleras löpande, får ni en kvalitetssäkring för ert utvecklingsarbete.

Behöver du mer information?

Boka ett seminarium med oss där vi berättar allt om Kravmärkt Yrkesroll.

Lämna intresseanmälan