Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Tankeväckande perspektiv avlöste varandra på vårt seminarium ”Kompetensfrågan inom äldreomsorgen och LSS”. Magdalena Elmersjö redogjorde för sin avhandling om kompetensfrågan inom äldreomsorgen, Marie Ardström berättade om Kravmärkt Yrkesrolls syn på kompetens och Sofia Wikström beskrev hur Kravmärkt Yrkesrolls arbete kan kopplas till pedagogisk forskning. Magdalena Elmersjö...

I år fyller Kravmärkt Yrkesroll 10 år och vad är inte bättre än att inleda året med inspiration och samtal kring hur vi ska fortsätta utveckla kompetens och lärande inom äldreomsorg och området funktionsnedsättning. Fredagen den 16 Januari kommer Magdalena Elmersjö, forskare på socialhögskolan, och...

Den 12 november firade Vårdbolaget TioHundra AB i Norrtälje att 179 vårdbiträden och undersköterskor uppnått nivån ”kan” inom kompetenssatsningen kravmärkt yrkesroll. Kompetenssatsningen kravmärkt yrkesroll har pågått sedan 2009, då man i Hallstavik började utbilda sig inom området ”vård i livets slut”. Fyra år senare har totalt...