> Kontakta oss

Medarbetare inom vård och omsorg är kvalitetsbärare. Bara genom dem kan vi säkra en värdig och mänsklig omsorg. Därför kvalitetssäkrar vi kompetens, stärker yrkesrollen och lyfter medarbetare i deras betydelsefulla uppgift.
Läs här om vad Kravmärkt Yrkesroll har inneburit för våra medlemmar.

Klarar ni framtidens kompetensförsörjning?

Vi öppnar upp nya möjligheter att kvalitetssäkra kompetens, även där formell utbildning saknas

Yrkeskraven är kärnan
i Kravmärkt

Yrkeskraven gör det möjligt för er att göra kvalitetssäkrade kompetensbedömningar, samt tydliggör professioner inom vård och omsorg.

Läs mer här

Vårt verktyg:
Validering

Valideringen hjälper er att ta vara på den kompetens som redan finns på arbetsplatsen, och fylla på med kunskap där det behövs.

Läs mer här

Flexibel och heltäckande verktygslåda

Vi ger er verktygen för ett tydligt, effektivt och hållbart kvalitetsarbete. Rekrytering, introduktion, trainee, arbetsplatslärande och mycket mera.

Läs mer här