Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: marie.ardstrom@sodertalje.se

Kravmärkt Yrkesroll

VI KVALITETSSÄKRAR KOMPETENS

Just nu uppdaterar Kravmärkt Yrkesroll sin hemsida!

Vill ni ha mer information om föreningen, kontakta marie.ardstrom@sodertalje.se.

Kontakta Oss

Medarbetare inom vård och omsorg är kvalitetsbärare. Bara genom dem kan vi säkra en värdig och mänsklig omsorg. Därför kvalitetssäkrar vi kompetens, stärker yrkesrollen och lyfter medarbetare i deras betydelsefulla uppgift.

Klarar ni framtidens kompetensförsörjning?

Vi öppnar upp nya möjligheter att kvalitetssäkra kompetens, även där formell utbildning saknas.

Yrkeskraven är kärnan
i Kravmärkt

Yrkeskraven gör det möjligt för er att göra kvalitetssäkrade kompetensbedömningar, samt tydliggöra professioner inom vård och omsorg.

Vårt verktyg:
Validering

Valideringen hjälper er att ta vara på den kompetens som redan finns på arbetsplatsen och fylla på med kunskap där det behövs.

Flexibel och heltäckande verktygslåda

Vi ger er verktygen för ett tydligt, effektivt och hållbart kvalitetsarbete. Rekrytering, introduktion, trainee, arbetsplatslärande och mycket mera.