Ställ din fråga till oss!

> Kontaktformulär

Medarbetare inom vård och omsorg är kvalitetsbärare. Bara genom dem kan vi säkra en värdig och mänsklig omsorg. Därför erbjuder vi ett komplett system för kvalitetssäkring av kompetens, som engagerar alla medarbetare i en kontinuerlig utveckling av organisationen.

Klarar ni framtidens kompetensförsörjning?

Vi öppnar upp nya möjligheter att kvalitetssäkra kompetens, även där formell utbildning saknas

Yrkeskraven är kärnan
i Kravmärkt

Yrkeskraven gör det möjligt för er att göra kvalitetssäkrade kompetensbedömningar. Det tydliggör allt från rekrytering till validering och uppföljning.

> Läs mer

Yrkeskraven blir en grund för ert arbete med att kvalitetssäkra kompetens. De ger kontinuitet, hållbarhet och tydlighet i allt från rekrytering till arbetsplatslärande.

Yrkeskraven grundar sig på en gedigen erfarenhetsbeskrivning från ett hundratal professionella inom äldreomsorgen och området funktionsnedsättning. De tar hänsyn till lagar och förordningar kring uppdraget och utsätts för kontinuerlig granskning och revidering.

Yrkeskrav 1: Kontakt och samspel
 • Historia, traditioner och vanor
 • Personlig hygien
 • Måltiden och måltidens sammansättning
 • Kommunicera via kropp och beröring
 • Demens
 • Psykisk ohälsa
 • Bemötande vid psykisk ohälsa och demens
 • Kommunikation och samverkan
Yrkeskrav 2: Aktivitets- och relationsskapande
 • Motorik och fysik
 • Arbeta ergonomiskt
 • Arrangera och stimulera till aktiviteter
 • Fördjupad dialog med närstående
 • Vård i livets slutskede
Yrkeskrav 3: Servicegivande
 • Vardagsstöd i hemmiljö
 • Vardagsstöd i offentlig och privat service
Yrkeskrav 4: Hälsofrämjande
 • Geriatriska sjukdomar
 • Hygienkunskap
 • Sår och hudvård
 • Fall och fallprevention
 • Stomi, kateter och inkontinensprodukter
 • Läkemedel
Yrkeskrav 5: Planering och administration
 • Planera och prioritera i verksamheten
 • Dokumentation
 • Informationsöverföring
Yrkeskrav 6: Aktivt deltagande i utvecklingen av arbetsplatsen
 • Styrning, mål och organisation
 • Kommunikation i yrkesrollen
 • Introduktion och handledning
 • Yrkesutveckling

Vårt verktyg:
Validering

Valideringen hjälper er att ta vara på den kompetens som redan finns på arbetsplatsen, och fylla på med kunskap där det behövs.
 Läs mer här

Flexibel och heltäckande verktygslåda

Vi ger er verktygen för kvalitetssäkrad kompetensförsörjning, även när formell utbildning saknas. Rekrytering, arbetsplatslärande, trainee och praktik med mycket mera.
Läs mer här

Så har andra tillämpat
Kravmärkt Yrkesroll

Våra medlemmar berättar om varför de valde att gå med i Kravmärkt Yrkesroll, och hur de har anpassat systemet efter sina egna förutsättningar. 

Läs mer här