Vård och omsorg – ett framtidsyrke

Inom vård och omsorg finns möjligheter och utveckling. Yrket handlar om relationer och samspel, om att vara ”handen” som hjälper när den egna inte orkar. Det handlar om hjärtats förmåga att lyssna och vissa empati. Det handlar om omsorg och vård i sammanhang, utifrån människans villkor och förmåga. Inom vård och omsorgsyrket finns spännande utmaningar och kreativa frågeställningar. Hur ska kunskapen om människans åldrande gå hand i hand med utveckling av bemötande och nya former av vård och omsorg? Hur kan vi med tekniska hjälpmedel förbättra såväl omsorg som kommunikation och delaktighet för människor med olika behov? Hur möter vi framtidens människor med behov av stöd och hjälp på deras villkor och värden med rätt förutsättningar och rimliga samhällsresurser? I detta fält av utmaningar försöker Kravmärkt Yrkesroll förena den goda omsorgen om äldre och funktionsnedsatta med yrkesutveckling och attraktiva arbetsplatser.

januari 23, 2015

Att bli äldre är inte ett misslyckande

- Tankeväckande perspektiv avlöste varandra på vårt seminarium ”Kompetensfrågan inom äldreomsorgen och LSS”. Magdalena Elmersjö redogjorde för sin avhandling om kompetensfrågan inom äldreomsorgen, Marie Ardström berättade om Kravmärkt Yrkesrolls syn på kompetens och Sofia Wikström beskrev hur Kravmärkt Yrkesrolls arbete kan … Läs mer


december 23, 2014

Vi firar 10 år med inspirationsseminarium

- I år fyller Kravmärkt Yrkesroll 10 år och vad är inte bättre än att inleda året med inspiration och samtal kring hur vi ska fortsätta utveckla kompetens och lärande inom äldreomsorg och området funktionsnedsättning. Fredagen den 16 Januari kommer Magdalena … Läs mer


november 28, 2014

Nya kravmärkta medarbetare

- Den 12 november firade Vårdbolaget TioHundra AB i Norrtälje att 179 vårdbiträden och undersköterskor uppnått nivån ”kan” inom kompetenssatsningen kravmärkt yrkesroll. Kompetenssatsningen kravmärkt yrkesroll har pågått sedan 2009, då man i Hallstavik började utbilda sig inom området ”vård i livets … Läs mer
augusti 14, 2014

Därför kravmärker vi medarbetare inom omsorgen

- I tidningen Framtidens äldreomsorg presenterar vi vår unika modell för att ta till vara och utveckla kompetenser hos medarbetare och arbetsplatser inom äldreomsorgen. Våra processer skapar möjligheter för att mer exakt definiera varje medarbetares utvecklingsbehov. Och tillsammans med en tydlig … Läs mer