> Kontakta oss

Medarbetare inom vård och omsorg är kvalitetsbärare. Bara genom dem kan vi säkra en värdig och mänsklig omsorg. Därför erbjuder vi ett komplett system för kvalitetssäkring av kompetens, som engagerar alla medarbetare i en kontinuerlig utveckling av organisationen.

Klarar ni framtidens kompetensförsörjning?

Vi öppnar upp nya möjligheter att kvalitetssäkra kompetens, även där formell utbildning saknas

Yrkeskraven är kärnan
i Kravmärkt

Yrkeskraven gör det möjligt för er att göra kvalitetssäkrade kompetensbedömningar. Det tydliggör allt från rekrytering till validering och uppföljning.

Läs mer här

Vårt verktyg:
Validering

Valideringen hjälper er att ta vara på den kompetens som redan finns på arbetsplatsen, och fylla på med kunskap där det behövs.

Läs mer här

Flexibel och heltäckande verktygslåda

Vi ger er verktygen för ett tydligt, effektivt och hållbart kvalitetsarbete. Rekrytering, introduktion, trainee, arbetsplatslärande och mycket mera.

Läs mer här

Därför är vi med i 
Kravmärkt Yrkesroll

Läs berättelserna om hur andra använder sig av vårt system och vad det har fört med sig.

Läs mer här